Kara grzywny. Czy można uniknąć jej zapłaty?

Czym jest kara grzywny? Kara grzywny, czyli sankcja pieniężna jest najczęściej stosowaną i podstawową karą. O jej dominującej roli przesądza obowiązująca w polskim prawie zasada prymatu kar wolnościowych nad karą pozbawienia wolności. Za co grozi kara grzywny? Stanowi ona karę kryminalną za przestępstwa, przestępstwa skarbowe, wykroczenia lub wykroczenie skarbowe. Może być także środkiem przymusu (w Czytaj więcej…