RODO – nowe przepisy dot. ochrony danych osobowych.

1. Co to jest RODO? Jest to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Akt prawny reguluje zasady ochrony danych osobowych – zastępuje Czytaj więcej…

Upadłość konsumencka – czyli jak wyjść z długów.

Czym jest tzw. upadłość konsumencka? Upadłość konsumencka jest postępowaniem sądowym przewidzianym dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, które stały się niewypłacalne. Jaki jest cel tego postępowania? oddłużenie niewypłacalnego konsumenta poprzez umorzenie całości lub części długów, których nie jest, ani nie będzie w stanie zapłacić, odzyskanie należności od niewypłacalnego konsumenta przez jego wierzycieli ( windykacja). Kto i Czytaj więcej…