Najem okazjonalny lokalu – mniej zmartwień dla Wynajmującego.

Czym jest umowa najmu okazjonalnego? Jest to umowa najmu lokalu mieszkalnego – służącego do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych, zawierana na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat. Forma – umowa bezwględnie musi zostać zawarta na piśmie. Kto może być Stroną takiej umowy? Umowa może zostać zawarta wyłącznie pomiędzy właścicielem lokalu – Wynajmującym ( będącym osobą fizyczną, Czytaj więcej…