RODO – nowe przepisy dot. ochrony danych osobowych.

1. Co to jest RODO? Jest to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Akt prawny reguluje zasady ochrony danych osobowych – zastępuje Czytaj więcej…

Najem okazjonalny lokalu – mniej zmartwień dla Wynajmującego.

Czym jest umowa najmu okazjonalnego? Jest to umowa najmu lokalu mieszkalnego – służącego do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych, zawierana na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat. Forma – umowa bezwględnie musi zostać zawarta na piśmie. Kto może być Stroną takiej umowy? Umowa może zostać zawarta wyłącznie pomiędzy właścicielem lokalu – Wynajmującym ( będącym osobą fizyczną, Czytaj więcej…

Upadłość konsumencka – czyli jak wyjść z długów.

Czym jest tzw. upadłość konsumencka? Upadłość konsumencka jest postępowaniem sądowym przewidzianym dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, które stały się niewypłacalne. Jaki jest cel tego postępowania? oddłużenie niewypłacalnego konsumenta poprzez umorzenie całości lub części długów, których nie jest, ani nie będzie w stanie zapłacić, odzyskanie należności od niewypłacalnego konsumenta przez jego wierzycieli ( windykacja). Kto i Czytaj więcej…

Kara grzywny. Czy można uniknąć jej zapłaty?

Czym jest kara grzywny? Kara grzywny, czyli sankcja pieniężna jest najczęściej stosowaną i podstawową karą. O jej dominującej roli przesądza obowiązująca w polskim prawie zasada prymatu kar wolnościowych nad karą pozbawienia wolności. Za co grozi kara grzywny? Stanowi ona karę kryminalną za przestępstwa, przestępstwa skarbowe, wykroczenia lub wykroczenie skarbowe. Może być także środkiem przymusu (w Czytaj więcej…

Skarga pauliańska – sposób na dłużnika wyzbywającego się majątku.

Czym jest skarga pauliańska i kiedy można z niej skorzystać? Jest to instytucja prawna, która zapewnia wierzycielowi ochronę przed celowym wyzbywaniem się majątku przez dłużnika w celu uniknięcia odpowiedzialności ( doprowadzenie do niewypłacalności lub jej powiększenia). M.in. chodzi o potocznie zwane „przepisywanie” wartościowych składników majątku (np. nieruchomości, pojazdów) na żonę, dzieci, znajomych itd. To „przepisanie” ma Czytaj więcej…