RODO – nowe przepisy dot. ochrony danych osobowych.

1. Co to jest RODO? Jest to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Akt prawny reguluje zasady ochrony danych osobowych – zastępuje Czytaj więcej…