Upadłość konsumencka – czyli jak wyjść z długów.

Czym jest tzw. upadłość konsumencka? Upadłość konsumencka jest postępowaniem sądowym przewidzianym dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, które stały się niewypłacalne. Jaki jest cel tego postępowania? oddłużenie niewypłacalnego konsumenta poprzez umorzenie całości lub części długów, których nie jest, ani nie będzie w stanie zapłacić, odzyskanie należności od niewypłacalnego konsumenta przez jego wierzycieli ( windykacja). Kto i Czytaj więcej…