Skarga pauliańska – sposób na dłużnika wyzbywającego się majątku.

Czym jest skarga pauliańska i kiedy można z niej skorzystać? Jest to instytucja prawna, która zapewnia wierzycielowi ochronę przed celowym wyzbywaniem się majątku przez dłużnika w celu uniknięcia odpowiedzialności ( doprowadzenie do niewypłacalności lub jej powiększenia). M.in. chodzi o potocznie zwane „przepisywanie” wartościowych składników majątku (np. nieruchomości, pojazdów) na żonę, dzieci, znajomych itd. To „przepisanie” ma Czytaj więcej…